Moporesidente wa SAFA Danny Jordaan o thoholetsa Banyana ka mora ho fihla sehlohlolong sa WAFCON

Moporesidente wa Mokgatlo wa Maoto wa Aforika Borwa (SAFA), Danny Jordaan, o rorisitse Banyana Banyana ka mora hore sehlopha sa mokwetlisi Desiree Ellis se fihlele makgaola-kgang a Mohope wa Dinaha tsa Aforika (WAFCON) ka Mantaha bosiu.

Sehlopha sa naha sa basadi ba Afrika Borwa se tsheheditsweng ke SASOL se hlotse Zambia 1-0 papading ya makgaola-kgang moo teng ba ithotseng ba fihlela sehlohlolong sa makgaola-kgang a latellanang a WAFCON kamora ho bapala le Nigeria kgatisong ya 2018 ya tlhodisano.

“Banyana Banyana ba fihletse mosebetsi ona ka Letsatsi la [Nelson] Mandela, mme ba o tshwaya ka ho iphumanela sebaka makgaolakgannyeng. Re romela diteboho tsa rona ho sehlopha kamora boikitlaetso bona bo boholo,” Jordaan o boletse.

Banyana ba fumane tlholo e ntle haholo ho tloha sebakeng sa kotlo ka mora hore Linda Motlhalo a otle kotlo nako ya kgefu.

Banyana e tlo tobana le Morocco makgaola-kgang.

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »