Moporesidente Ramaphosa o tlo tekena melawana e kgahlanong le GBV

Moporesidente Cyril Ramaphosa o lebelletswe ho tekena Bili ya Lekgotla la Naha la Dikgoka le Dipolao…

DA lay racketeering charges against embattled Matjhabeng Mayor over service delivery issues

The Democratic Alliance (DA) has laid criminal charges against the troubled Matjhabeng Mayor Thanduxolo Khalipa, alleging…

BRICS+ Youth Summit: ‘Unite and innovate for a brighter tomorrow’

The South African BRICS+ Youth Association organized a two-day summit that took place from May 15…

Mmusi Maimane: ‘Cabinet must abolish their medical aid and opt for public health care’

The leader of Build One South Africa(BOSA), Mmusi Maimane has stirred the political landscape by proposing…

Mixed reactions as NHI bill comes into effect on Wednesday

President Cyril Ramaphosa has announced that he will be signing into law the National Health Insurance…

DA’s burning of SA Flag causes public outrage and receives a condemnation

The election campaign advertisement by the official opposition party Democratic Alliance (DA), which depicts the burning…

Mmuso wa Foreisetata o qala ho tlosa marulelo a absestos matlong a 36 000 ho phatlalla le porofense

Tshebetso ya ho tlosa marulelo a asbestos matlong a fetang 36 000 porofenseng ya Foreisetata e…

‘Tse bohloko ha di fele’ – Mpho Sebeng o hlokahetse

Sedikadikwe sa boithabiso Afrika Borwa se aparetswe ke leru le letsho ka mora ho hlokahala ha…

Bophelo bo botle bo latola ditlaleho tsa mofuta o motjha wa COVID-19

Lefapha la Naha la Bophelo bo Botle le qhelletse ka thoko dintlha tsa hore lefu la…

Khomishene ya Ditokelo tsa Botho e ngongoreile ke dikolo tse kotsing ya ho putlama Porofenseng ya Foreisetata

Kgaello ya ntlafatso ya meralo ya motheo le meaho e sohlokehileng dikolong tse mmalwa Foreisetata, ke…

Translate »