A befitting farewell for ‘Mme’ Pontsho Makhetha in Johannesburg

Family, friends, colleagues and fans gathered for a memorial service for the late Mme Pontsho Maria…

Lesedi FM’s 24/25 shake up: DJ Lovers edges out Thabo Mokone on Local Top 30

South African Broadcasting Corporation’s radio station, Lesedi FM, has revealed some changes to its line-up, effective…

Book Launch | Lemmy Mule celebrates milestone of promoting literacy project

The renowned author and storyteller Lemmy Lilahelo Mule, popularly known for his inspirational book ‘Studying Entrepreneurship:…

Unveiling of ’10 books’: Enthusiastic author to spark the essence of reading

Books have been a source of inspiration and education for centuries, shaping the minds and hearts…

Advertorial | Ronald McDonald House Charities: Lesedi la Tshepo bakeng sa Malapa a Hlokang

Ngwana ya kulang a ka tlisetsa malapa mahlomola a maholo. Ronald McDonald House Charities Afrika Borwae…

BRICS Leaders reach consensus to add six countries to BRICS bloc

Consensus has been reached to add countries on the waiting list to join the BRICS family…

Ditopo tsa basebetsi ba seng molaong ba Lesotho dikgomaretse ka tlasa lefatshe Moepong wa Virginia

Ho dumelwa hore basebetsi ba seng molaong bamerafong ba fetang mashome a mararo a motso o…

SA Civil Aviation Authority introduces aviation to 500 learners in Phuthaditjhaba

The South African Civil Aviation Authority (SACAA) took its career outreach programme up a notch last…

Mmuso wa Foreistata o saena MoU ya motheo le merSETA

Ka la 17 Mmesa, ho saennwe Tumellano ya Ditumellano (MoU) ya mantlha dipakeng tsa Mmuso wa…

Masepala wa Maluti-A-Phofung o kenya tshebetsong dimithara tse bohlale ho thibela motlakase o seng molaong

Masepala wa selehae wa Maluti-A-Phofung o thakgotse lenaneo la ona la ho nkela dimithara tsa motlakase…

Translate »