Moporesidente Ramaphosa o tlo tekena melawana e kgahlanong le GBV

Moporesidente Cyril Ramaphosa o lebelletswe ho tekena Bili ya Lekgotla la Naha la Dikgoka le Dipolao…

NATJOINTS e tlo netefatsa dikgetho tsa kgotso, ho bolela motlatsi wa khomishenara ya naha ya sepolesa

Setheo sa Tshireletso sa Naha se Kopanetsweng sa Tshebetso le Bohlale (NATJOINTS) se netefaditse maAfrika Borwa…

Queen Modjadji is gearing up for an explosive debut with its star-studded cast

Earlier this year, Mzansi Magic announced that the production for its new Sunday night prime-time drama Queen…

Hawks pounce on Free State Housing over fraudulent activities in FLISP subsidy

The Hawks in the Free State raided the provincial department of human settlement (housing) in Bloemfontein…

Forgotten ‘APC Party’ vows to restore Free State as the breadbasket of South Africa should it win the polls

The forgotten African People’s Convention (APC) leader Themba Godi says his party will restore the decaying…

Ditekete tsa makgaolakgang a Mohope wa Nedbank Cup pakeng tsa Sundowns le Pirates di ya rekiswa

Liki e kahodimo-dimo ya Afrika Borwa, Premier Soccer League, tiisitse hore ditekete tsa ho tsa Mohope…

Think Café e etella pele lenaneo la ho bala le ho ngola sekolong sa Reseamohetse

Ka ha e le pontsho e makatsang ya boikitlaetso ba thuto, Think Café, e etelletsweng pele…

Mmuso wa Foreisetata o qala ho tlosa marulelo a absestos matlong a 36 000 ho phatlalla le porofense

Tshebetso ya ho tlosa marulelo a asbestos matlong a fetang 36 000 porofenseng ya Foreisetata e…

Bophelo bo botle bo latola ditlaleho tsa mofuta o motjha wa COVID-19

Lefapha la Naha la Bophelo bo Botle le qhelletse ka thoko dintlha tsa hore lefu la…

Khomishene ya Ditokelo tsa Botho e ngongoreile ke dikolo tse kotsing ya ho putlama Porofenseng ya Foreisetata

Kgaello ya ntlafatso ya meralo ya motheo le meaho e sohlokehileng dikolong tse mmalwa Foreisetata, ke…

Translate »