Moporesidente Ramaphosa o tlo tekena melawana e kgahlanong le GBV

Moporesidente Cyril Ramaphosa o lebelletswe ho tekena Bili ya Lekgotla la Naha la Dikgoka le Dipolao…

Majoro wa Matjhabeng: Khalipha o dula a kentse thupa ka metsing

Majoro wa mmasepala wa Matjhabeng Thanduxolo Khalipha o qoswa ka tlhaselo le ditshoso mane Motseng wa…

Majoro wa Matjhabeng o llelwa ke ditshepe: Khalipha o latelwa morao ke diketso tsa hae

Motsamaisi wa phethahatso wa mmasepala wa Matjhabeng Thanduxolo Khalipa (63), o qositswe se molao ka la…

FS government revive ‘dysfunctional’ Thusong Service Centre in wake of 2024 elections

As the date for 2024 National Elections draw closer, political parties and government departments are up…

SIU e fuwa matla a ho fuputsa diqoso masepaleng wa Moqhaka

Mopresidente Cyril Ramaphosa o tekenne Phatlalatso ya 163 ya 2024, e dumellang lefapha la diphututso eleng…

Woman busted for allegedly defrauding Mantsopa Municipality over R200k appears in court

A 44-year-old woman is expected to appear before the Ladybrand Magistrate’s Court today for allegedly defrauding…

Violent strike intensifies as workers lose patience with Matjhabeng municipality

As calls mount for Matjhabeng municipality to respond to the grievances of the workers within the…

EXCLUSIVE: Trouble brewing at Masilonyana Municipality as Sheriff seize vehicles

In a surprising turn of events, multiple vehicles owned by Masilonyana Local Municipality have been seized…

Theunissen water crisis: Stalled progress raises concerns as community calls for action

In a recent development surrounding Theunissen’s water crisis, members of the Masilo Community and Theunissen Business…

Koduwa ya metsi e tsosa bohato ba mehanto Masilonyana

Ka bonngwe, setjhaba sa Masilo le Theunissen se ile sa kopana ho sebetsana le bothata ba…

Translate ยป