Majoro wa Matjhabeng: Khalipha o dula a kentse thupa ka metsing

Majoro wa mmasepala wa Matjhabeng Thanduxolo Khalipha o qoswa ka tlhaselo le ditshoso mane Motseng wa…

DA lay racketeering charges against embattled Matjhabeng Mayor over service delivery issues

The Democratic Alliance (DA) has laid criminal charges against the troubled Matjhabeng Mayor Thanduxolo Khalipa, alleging…

Kopana le moqapi wa feshene ya rutehileng, Nthoto Mokitimi

Takatso ya feshene e dumella Nthoto Mokitimi (28) ho etsa hore ditoro tsa batho di phethahale…

Biki Mafabatho Lejweleputswa Awards: Celebrating excellence in Lejweleputswa

The inaugural Biki Mafabatho Lejweleputswa Awards took place at Goldfields Casino on Friday, May 3, showcasing…

Think Café e etella pele lenaneo la ho bala le ho ngola sekolong sa Reseamohetse

Ka ha e le pontsho e makatsang ya boikitlaetso ba thuto, Think Café, e etelletsweng pele…

QwaQwa Cricket Club e bontsha hore krikete ke papadi ya batho bohle

Batho ba bangata ba dumela hore Krikete ke papadi e bapalwang ke batho ba mmala o…

Mmuso wa Foreisetata o qala ho tlosa marulelo a absestos matlong a 36 000 ho phatlalla le porofense

Tshebetso ya ho tlosa marulelo a asbestos matlong a fetang 36 000 porofenseng ya Foreisetata e…

Khomishene ya Ditokelo tsa Botho e ngongoreile ke dikolo tse kotsing ya ho putlama Porofenseng ya Foreisetata

Kgaello ya ntlafatso ya meralo ya motheo le meaho e sohlokehileng dikolong tse mmalwa Foreisetata, ke…

The Think Café: Empowering Free State communities through literacy

In the heart of the Free State, a group of passionate individuals came together with a…

Rise Mzansi e hlwaya dibaka tse nne tse tsepamisisang maikutlo ho tsosolosa Foreisetata

Mokga wa Rise Mzansi o eme ka maoto ka ha o shebane le ho hapa bomasepala…

Translate »