Mapolesa a qala ka dipatlisiso ka mora polao e bohloko ya moithuti wa sehlopha sa 12

Sebaka se kgutsitseng sa Reiger Park se porofenseng ya Gauteng, se sisintswe ke polao e bohloko…

Hawks pounce on Free State Housing over fraudulent activities in FLISP subsidy

The Hawks in the Free State raided the provincial department of human settlement (housing) in Bloemfontein…

MEC Makalo reel in shock after minor stabbed learner to death in Brandfort

A primary school learner in Brandfort, Free State, was allegedly stabbed to death by a fellow…

Maponesa a ntse a tsoma baetapele ba etelletseng pele mokgopi hlaselong ya batho ba babedi bao ho thweng ke mashodu

Ketsahalo e etsahetseng mekhukhung ya Comet, Boksburg porofenseng ya Gauteng ka la 28 Mmesa, 2024, e…

Manhunt under way after fatal shooting of taxi driver in Gauteng informal settlement

The investigation into a fatal shooting of a taxi driver last week is still ongoing and…

Radithethefatsi o fellwa ke mahlale!

Monna ya dilemo Di 32 ya dulang Tempest str, Dagbreek, Welkom, o tshwaretswe ho hweba Ka…

Cops investigate murder-suicide after foreign national found hanging

An investigation is under way after a foreign national was found hanging in a tree –…

A ‘slap on the wrist’ for Bangladesh involved in Human trafficking syndicate

A Bangladesh national, allegedly behind a transnational human trafficking syndicate operating in Welkom, Free State is…

Self-proclaimed prophet gets 45 years behind bars for raping teenagers

The Phuthaditjhaba Regional Court in Phuthaditjhaba, Free State has sentenced a self-proclaimed prophet to two terms…

Letsoho la molao le le lelele: Luke Fleurs

Kgatelopele ya diphuputso tsa polao e sehloho ya sebapadi sa Kaizer Chiefs, Luke Fleurs e bonahetse…

Translate »