Letsholo la Naha la Mphalane la SACP le leba Foreisetata ho rarolla mathata a ditjeho tsa ho phela

Ka Sontaha sa la 1 Mphalane, South African Communist Party (SACP) e tla thakgola letsholo la yona la Mphalane e Kgubelu bakeng sa selemo motsemoholo Phuthaditjhaba, Profinseng ya Foreisetata.

Ho ya ka SACP, letsholo lena le ikemiseditse ho kgothaletsa basebeletsi ba mmuso wa lehae ho sebeletsa ho ntlafatsa boleng ba maphelo a batho ba futsanehileng.

Mongodi Kakaretso wa SACP Solly Mapaila o tla fana ka polelo ya ho thakgola letsholo la Mokga tlasa mookotaba o reng, “Beha batho pele, lwantshang mathata a ditjeho tsa ho phela”.

SACP e itse polelong e lokollotsweng: ‘Mapaila o tla akaretsa maikutlo a SACP kgahlano le ho koahelwa ha ditjhelete, leano le thibelang ditjhelete, le phello e mpe ya bona phetohong ya moruo, kgolo le ntshetsopele.

Ho ya ka mokga wa makomanisi, polelo ya Mphalane e tla tsepamisa maikutlo haholo mathateng a ditjeho tsa ho phela, ho kenyeletswa le bofuma ba dijo bo aparetsweng ke dimilione tsa maAforika Borwa metseng, makeisheneng, mekhukhung le ditoropong.

Share Kasi Voice News

One thought on “Letsholo la Naha la Mphalane la SACP le leba Foreisetata ho rarolla mathata a ditjeho tsa ho phela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »