Khomishene ya Moruo ya Afrika e kopa thuto ya boleng bo botle kontinenteng ya Afrika ho ntlafatsa mesebetsi

Thandisizwe Mgudlwa

Afrika e tshwanetse ho ntlafatsa thuto ya motheo hore mesebetsi e kgone ho ata le ho matlafala, sena se boletswe le Khomishene ya Muruo ya Afrika (ECA).

Mookamedi wa ECA wa lekala la Gender, Poverty and Social Policy Division (GPSPD), Sweta Saxena, o itse ho thehela batjha ba bona mesebetsi e loketseng ke e nngwe ya diqholotso tse kgolo ka ho fetisisa tse tobaneng le baetsi ba melawana Afrika, a totobatsa hore ho eketseha ha batjha le ba dilemong tsa ho sebetsa ho hloka mesebetsi Afrika.

Ho feta moo, ECA e tshehetsa Dinaha tseo e leng Ditho ka kopano, e tshehetsang ho hlwauwa ha diphephetso tsa bohlokwa tse kopanetsweng tse tobaneng le kontinente hammoho le dikarabelo tse nepahetseng.

“Khomishene e boetse e sebetsa e le setsi sa ho nahana se kenyeletsang ho etsa dipatlisiso le ho hlahloba diqholotso tsa bohlokwa tse tobaneng le Dinaha tseo e leng Ditho le Afrika ka kakaretso, hammoho le ho phahamisa thuto le ntshetsopele ya dithaka.

Ho feta moo, ECA e fana ka keletso e tobileng ya maano le tshehetso ho Dinaha tseo e leng Ditho, mme hangata sena se bakwa ke dikopano le ditshebedisano tse kang Seboka sa Sehlopha sa Ditsebi.

Dipatlisiso di bontsha hore lefatshe le nang le boiketlo ba ho tsamaisa ditjhelete, thepa le ditshebeletso, ho tsamaya ha basebetsi ba nang le tsebo ho pholletsa le meedi ya matjhaba e ne e le phello ya tlhaho ya ho kopanya lefatshe le ho falla ka tsela e hlophisehileng.

E tlisitse melemo e mengata, ho kopanyelletsa le ditjhelete tse tswang kantle ho naha, matsete, le maqhama a kgwebo le dinaha tseo e yang ho tsona empa boemo bo ne bo fapane Afrika.

Ha a bua Sebokeng sa Pulo ya Seboka sa Sehlopha sa Ditsebi tsa Karolo ya Leano la Setjhaba, se hlophisitsweng ke GPSPD, Saxena o itse Afrika e qholotsoa tabeng ya ho fana ka mesebetsi bakeng sa batjha. O qotsitse kgaello ya ditsebo tse lekaneng ke batjha ba Afrika.

Ho feta moo, boitsebiso bo bontsha hore hoo e batlang e le kotara ya bana ba ngodisitsweng sehlopheng sa maqalo ha ba qete thuto ya maqalo ha ba ka tlaase ho 50% ya bashanyana le banana ba qeta dithuto tse tlaase tsa thutong e phahameng, ha ba bapiswa le hoo e ka bang 80% dinaheng tsa Asia Borwa le Latin America. Ho hobe le ho feta, sekgahla sa ba ngodisitseng sekolong se phahameng se ka tlase ho 10%.

“Boleng ba thuto le bona bo tlase haholo, ka lebaka leo, bacha ba Afrika ba kena mmarakeng wa basebetsi ba nang le ditsebo tse fokolang tse ka hirwang,” Saxena o boletse, a hlalosa hore ha ho makatse ha batjha ba ka bang 90% ba qala mosebetsi wa bona. bophelo ba mesebetsi e sa rerwang le hoo e ka bang kotara ya dikgwebo di bolela ho haella ha basebetsi ba nang le ditsebo e le tse ding tsa mathata a maholo.

Saxena o ile a tletleba ka hore “Tahlehelo ya ditsebo e tshwenya dinaheng tsa Afrika tse seng di ntse di e-na le bothata bo fokolang ba batho.

Kaha thuto ya thuto e phahameng le ya ditsebi e tshehetswa ka ditjhelete ho tswa ditjheleteng tse fokolang haholo tsa thuto ya setjhaba, ha e le hantle dinaha tse futsanehileng tsa Afrika di tshehetsa dinaha tse ruileng ka ho falla ha basebetsi ba nang le tsebo e phahameng.”

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »