Maponesa a tshwara mmelaelwa ka ho mo fumana ka mekotla ya matekwana Riebeeckstad

Share Kasi Voice News

Ditho tsa Welkom Flying Squad di ile tsa sebetsana le tletlebo ya tlhekefetso ya lapeng la Riebeeckstad, mo teng ba fumaneng bongata ba matekoane ba mme ha tshwarwa motho a le mong.

Ka labohlano, 13 Phato 2021, hora e fetile ka 20:57, ditho tsa Welkom Flying Squad di amohetse tletlebo ea tlhekefetso ea malapeng Bon Street Riebeeckstad Welkom.

Maponesa a ile sibollwa matekwane a nang le boima ba dikhilograma tse 270,43 ka boleng ba seterateng ba R270 000. 

Motho ya lilemo di 35, o ile a tshwaraa mme o tla tobana le ho sebetsana le matekoane ka pela kgotla la dinyewe. 

Mmelaellwa o tla hlaha ka la 16 Phato 2021 Lekgotleng la Maseterata la Welkom.

Ditho tse entseng tshebetso ya ho tshwarwa le ho nkuwa ke tse latelang: Warrant Officer Thabang Tau, Warrant Officer Mmuso Khauhelo, Sergeant Disakoane Mhlambi le Constable Kaelo Mapalentwe.

Mokhomishenara wa Setereke sa Lejweleputswa, Maj Gen Lerato Molale, o thoholetse ditho tsena tsa Welkom Flying Squad ka boitelo ba bona.

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »