Setopo sa monna se fumanwe serapelletse Kutlwanong K4

Share Kasi Voice News

Mmele o chesitsoeng ka sehlooho wa monna ea hakantsoeng hore o lilemo li 40 se fumanwe bosiung ba Labohlano Kutlwanong K4, Odendaalsrus.

Monna eo o tlalehilwe a sa tsejwe, ka ha sefahleho sa hae se chesitsoe ho feta ho tsebahala, o fumanoe ke banna ba neng ba tsamaya ha teana le mmele o sa pheleng ka nako ya 07:11 hoseng, ka ho latela Police Service ea lehae ea Afrika Boroa.

Ho ya ka SAPS, lebaka la polao ya monna enwa ha le0 tsejwe.

Nyewe ya polao e ile ea bulwa, mme dipatlisiso di ntse di tswela pele mabapi le nyewe ena.

Seponesa se kopa ya nang le tsebo le polao ya monna ona ho founela maponesa ka tshohanyetso nomorong ya 08600 10111 kapa ho tlahela ho sesebediswa sa mohala MySAPS APP.

Follow us on Facebook for developments on this story.


Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »