ANC e teka meralo ya ho kenya tshebetsong tjhelete ya dithuso ho batho ba hlokang mosebetsi

Sekgahla sa tlhokeho ya mesebetsi hammoho le ditlamorao tsa seoa sa Covid-19 ho batho ba hlokang, di kgothaleditse mmuso ho theha tokomane ya leano e tla lokafatsa hore na ke hobaneng ha Afrika Borwa e hloka tjhelete ya motheo ya dithuso.

Ha ANC e phethela kopano ya yona ya botshelela ya maano kajeno, e tshwaretsweng Nasrec, Johannesburg Borwa, profenseng ya Gauteng, mmuso o etelletsweng pele ke ANC o sala o se na boikgethelo haese ho lokisa ditshenyehelo tse hodimo tsa bophelo le sekgahla sa tlhokeho ya mesebetsi, moo baahi ba phelang ka tlasa maemo a thata a bofuma le tlala.

ANC e itse e tsosolosa tlhahiso ya yona ya lekgetho la tlatsetso ho batho ba ruileng haholo ho tshehetsa tjhelete ya Basic Income Grant.

Komiti-potlana ya ANC e netefaditse hore thuso ya motheo e mo dikarateng.

Modulasetulo wa komiti-potlana Lindiwe Sisulu, o re ba emetse Letona la Ditjhelete Enoch Godongwana ho fana ka meralo ya ho kenya tshebetsong tjhelete ya dithuso.

“Re ne re le komiti e entseng hore ho kgonehe ho fa batho ba rona di R350 nakong ya Covid-19 e le mohato wa nakoana wa tshebetso ya ho lwantsha bofuma,” Sisulu o boletse.

“Re ile ra hlokomela hore ho a kgoneha ho sebetsana le ho feta moo, le ho sebetsana le dithuso tsa motheo tsa tjhelete. Re bile le dikopano tse mmalwa le lefapha la tsa ditjhelete, Treasury, ho tsebisa dithuso tsena hona jwale.

Ena ke ntho e teng tafoleng, Letona la Ditjhelete le tla fana ka kahlolo ya ho qetela,” o boletse jwalo.

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate ยป